tiistai 25. helmikuuta 2014

SeuraamisklinikkaOma tekemäni kooste Mia Skogsterin seuraamisklinikasta perustuen omiin muistiinpanoihin. Tämä kooste ei ole todenmukainen yhteenveto seuraamisklinikan sisällöstä vaan siinä on esitetty lähinnä itselleni tärkeitä asioita ja jätetty paljon itselleni merkityksetöntä tai itsestään selvää asiaa pois. Lisäksi asioita on osittain arvotettu erilailla kuin seuraamisklinikalla ja sisältää myös täten omia arvojani ja mielipiteitäni.

Pohja hyvään koirankoulutukseen
Onnistuneen koiran koulutuksen pohjana kyky lukea koiraa sekä koiran ja ohjaajan välinen hyvä suhde. Koiran ja ohjaajan väliseen hyvään suhteeseen kuuluvat ohjaajan halu työskennellä koiran kanssa ja että ohjaaja kunnioittaa koiraansa. Hyvä suhde on molemminpuolinen vuorovaikutus eikä koostu pelkästään koiran kunnioituksesta ohjaajaansa kohtaan ja halusta työskennellä hänen kanssaan. Ajattelutapa, jossa vähätellään koiraa: ”Tää on vain tällainen”, on tuhoavaa. Rakentavampaa koiran koulutusta on nähdä koiran heikot puolet kehityskohteina, ja koulutuksessa voi ja pitääkin pyrkiä koiran hyvien puolien korostamiseen.

Hyvä suhde on hyvän tottelevaisuuden perusta.

Mitä ohjaajan tulisi opetella?
 • kehumaan koiraansa eri tavoin
 • kiittämään koiraansa kahdella eri tavalla: koiraa aktivoivasti ja passivoivasti
 • antamaan koiralle selkeitä signaaleja kehollaan
 • tekemään itsensä koiralle kiinnostavaksi
 • ohjaamaan koiraa äänellä
 • leikkimään koiran kanssa
 • olemaan koiralle selkeä ja ennalta arvattava
 • palkkaamaan ja rankaisemaan koiraa oikea-aikaisesti

Mia Skogster korosti luentonsa alussa äänen ja kehon käyttöä koiran koulutuksessa. Koira lukee tarkasti kehonkieltämme ja äänensävyjämme tahdoimme niin tai emme. Tätä voi käyttää koulutuksessa tehokkaasti hyväksi esimerkiksi käyttämällä innostavaa äänensävyä käskyjen annossa vireen nostoon, toisaalta ankaralla äänensävyllä tuomaan kieltoon painoa tai nostaa palkkion odotusarvoa. Tasapaksua äänen käyttöä tulisikin välttää.

Kisatilanteissa on edullista, että koira oppisi hiljaisuuden ja jännittämisen tarkoittavan palkkaa. Ohjaaja ei voi muutenkaan tehdä itseään kiinnostavaksi liikkumalla itse koko ajan, koska tämä on raskasta koiralle. Eihän saaliskaan liiku koko ajan, johon saalispalkkaus perustuu. Oikein ajoitettuina saalispalkan pysähtymisellä luodaan sopivaa jännitettä koiraan.

Koira kiinnittää ihmisessä kaikkein eniten huomiota käsiin, koska niistä tulee palkka ja ne ovat huomattavan iso osa kehoamme ja olennainen osa kehosignaalejamme. Varsinkin imuttamalla opettaessa (jota Mia itse käyttää seuraamisen alkeisopettamiseen) käden paikka ja oikeanlainen käyttö on tärkeää.

Miksi koiraa pitäisi osata ohjata äänellä? Koska äänellä voidaan hallita myös silloin kun koira on kiinnostunut jostain muusta eikä pidä katsekontaktia ohjaajaansa. Täten myöskään koiraa ei voi aina voi ohjata vain aina liinasta, jotta koira oppisi äänen käyttöön. Miksi sitten koiraa pitäisi osata ohjata myös käsiavuilla? Koska tästä on hyötyä kun lähdetään opettamaan tekniikkaa.

Palkkauksen ja rangaistuksen oikea-aikainen ajoitus on tärkeää. Jokaisesta pakotteesta ja korjauksesta pitäisi seurata myös palkkaus. Lisäksi palkkauksen ja rankaisun pitäisi osua juuri siihen hetkeen, kun koira aloittaa tai aikoo tehdä oikein tai väärin. Mia itse käyttää koulutukseen paljon pakotteita ja on sitä mieltä, että sheippaamalla koiran opettaminen seuraamaan on liian aikaa vievää, koska seuraaminen koostuu niin monesta pienestä osa-alueesta. Muuten hän ei tyrmää sheippaamista täysin.

Mitä koiran pitäisi oppia ensimmäisen vuoden aikana?
 • ohjaajan kanssa työskentely on hauskaa ja innostavaa
 • ohjaajan ei-käskyä ja fyysistä koskemattomuutta tulee kunnioittaa
 • hallintakäskyt: ei, tänne, odota, irti, istu
 • ohjautumaan äänestä ja käsiavuista
 • motivoitumaan ohjaajan antamista nameista
 • leikkimään ohjaajan kanssa
 • leikkisäännöt
 • ohittamaan toiset koirat ja ihmiset hallitusti

Leikkisääntöjen opettaminen on tärkeää siksi, että koiralle voidaan rakentaa oikea tunnetila ja pitämään virettä yllä. Koiran tulisi osata irrottaa heti käskystä. Jos tästä jäädään tappelemaan, käy helposti niin, että koiran vire laskee alas joka näkyy edelleen leikin jälkeiseen koulutussessioon ja mielentilaan. Leikki pitäisi pyrkiä lopettamaan siihen tilanteeseen kun koira on vielä innokas leikkimään ja haluaa leikkiä.

Irti-käsky lähdetään opettamaan ensin vaihtamalla lelu ruokaan. Sitten annetaan ensin käsky jota seuraa liikkeen pysäytys ja lelun vaihto ruokaan. Onnistuneita irrotuksia seuraa leikin jatkuminen.

Mia kritisoi nykyistä suomalaista muotia, jossa pyritään saamaan mahdollisimman nuoret koirat koulutettua mahdollisimman pitkälle jo nuorella iällä ja saamaan koirat mahdollisimman nopeasti kisaamaan ylimpiin luokkiin. Säästeliäästi koulutettuna koira voi saada muutaman kisavuoden lisää.

Paukkuarat koirat eivät ole pk-koiria: niille ei voi ampumisen aikana käyttää pakoteta eikä palkata, koska stressaavat ampumista. Eli paukkuarkaa koiraa ei voi täysin totuttaa ampumiseen.

Seuraamisen rakentaminen
Seuraamisen alkeet
1. motivoiminen – motivoitumaan oppiminen
Seuraamisen rakentamisessa lähdetään ensimmäiseksi liikkeelle yhteistyön ja laumavietin kehittämisestä. Koiran olisi hyvä oppia varastamaan ruokaa kädestä (koska kaikki kielletty on koiran mielestä hauskempaa ja kasvattaa täten motivaatiota). Tätä varten olisi hyvä antaa pennulle ruuat kädestä ensimmäiset 2-4 viikkoa. Samalla koira myös oppii, että kädet ovat kiinnostavat ja niistä saa ruokaa eli koiralle opetetaan käsiapujen käyttö.

2. tekniikka
Palkka oikeassa kädessä (koulutus aloitetaan nameilla imuttamalla). Vasen käsi ohjaa koiraa oikeaan paikkaan ja lisäksi totuttaa koiran vasemman käden liikkeeseen. Vasemmalla kädellä palkatessa sormet ulospäin ja ranne taittuneena. Ohjaaja on koulutuksessa passiivinen ja vartalon tulee pysyä suorassa palkatessa.

Seuraamisen alkeisjatko
Käsiapuja lähdetään vähentämään ja motivaatiota kasvattamaan. Koiralle opetetaan perusasento ja sivuaskel. Sivuaskeleen opettamisessa tärkeää on oikea käden liike, jotta myös takapää saadaan työskentelyyn mukaan. Lisäksi koiralle opetetaan leikkimisen säännöt ja hallinta.

Milloin vaihto ruuasta lelupalkkaan?
 • koira osaa oikean tekniikan ruualla suoraan seuruuttaessa
  • eli koira osaa seurata oikeassa kädessä olevan namin avulla seurata lyhyitä pätkiä kun käsi on ylhäällä eikä koira häiriinny vasemmasta kädestä
  • on tiivis, suorassa linjassa ja oikeassa kodassa ohjaajaan nähden (lapa ohjaajan polven tasalla)
 • osaa hakeutua suoraan perusasentoon sivuaskeleissa pomppimatta
 • koira osaa leikin säännöt, leikkii hyvin ja kunnioittaa ohjaajaansa

Lelupalkalla palkatessa koiran on käännyttävä palkalle vasemman kautta eli poispäin ohjaajasta. Ihanteellisesti palkkauksen suunta on etuviistoon vasemmalle. Palkkausta edeltään myös selkeä signaali, josta koira tietää palkan olevan tulossa (eikä reagoi jokaiseen ohjaajan nytkähdykseen).

Milloin EI vaihdeta?
 • koira on motivoituneempi ruuasta kuin lelusta

Jos jäädään palkkaamaan ruualla, seuraaminen opetetaan vasemmalla kädellä palkaten. Koiralle myös opetetaan kontakti kasvoihin, kun käsi siirtyy pois. Koiralle opetetaan, että käsi (eli palkka) tulee takaisin vain silloin kun koira on itse aktiivinen.

Nuori koira
Saalispalkka on oikeassa kädessä kainalossa koiran pään yläpuolella. Alkuharjoitukset ovat perusasentoon siirtymisiä ja seuraamispätkät pidetään lyhyinä. Kestoa lähdetään pikku hiljaa lisäämään. Koiraa tulee kehua paljon, jotta päästään oikeaan mielentilaan! Saalispalkkaa lähdetään häivyttämään siirtämällä lelu niskaan, kainaloon tai magneetilla selkään. Mitä enemmän koiralla on taipumusta palkan vaanimiseen, sitä nopeammin palkka tulisi siirtää piiloon. Vaanivalla koiralla lelun siirtäminen niskaan on parempi vaihtoehto kuin kainalossa.

Vireen nostamiseen ja oikean mielentilan löytämiseen voi käyttää haukuttamista. Haukuttaminen ei kuitenkaan ole aina järkevää herkkähaukkuisilla koirilla, koska se provosoi entisestään äänenkäyttöön seuraamisen aikana.

Kontaktiharjoitukset
Tapahtuu perusasennossa. Opetetaan koiralle mitä siltä ei haluta. Kielto, jos koira tekee väärin. Korjauksen jälkeen hetken hiljaisuus ja sitten palkkaus. Kontaktiharjoituksissa otetaan häiriöt mukaan ja opetetaan koira sietämään häiriöitä katkaisematta kontaktia.

Käännökset
Koiran tulisi opettaa käyttämään takapäätään ja peruuttamaan jo alkuvaiheessa. Eli käännökset otetaan mukaan jo pennulla. Käännösten harjoittelu aloitetaan ensin loivilla käännöksillä, esim. 45 astetta. Vasemmalle käännyttäessä ja täyskäännöksissä koiran tulisi olla aktiivinen ja tavoitella palkkaansa. Apuja lähdetään ensin häivyttämään paikallaan käännöksissä. Käännökset opetetaan ensin ruualla, sitten lelulla ilman apuja ja vasta sitten liitetään valmiiseen seuraamiseen. Eri käännökset tehdään selviksi koiralle erilaisilla askelkuvioilla. Askelkuviot tulisi valita koiran mukaan; ei ole yhtä oikeaa tapaa kääntyä.

Täyskäännöksessä kiertävä tapa on parempi, koska sillä saa tuomarilta helpommin paremmat pisteet (koska tuomarin huomio on tällöin kiinnittynyt täysin koiraan). Sen sijaan sivulla pysyvällä koiralla ohjaaja ”pysyy paikoillaan” täyskäännöksen ajan, joka vähentää pisteitä.

Seuraamisen jatko
Palkka siirretään kokonaan piiloon ja aletaan treenaamaan enemmän kisamaisia suorituksia. Mukaan otetaan tempomuutokset, pysähtymiset, käännökset ja kaarrokset (sekä henkilöryhmä ja ampuminen). Koiralta vaaditaan hyvää kontaktin pitoa. Jos koira reagoi häiriöön, käännytään oikealle, annetaan pakota ja palkataan kun koira korjaa.

Jos koira pysähtyy hitaasti, ei pidetä palkkaa esillä (koira jää muuten vaanimaan). Lisäksi koiraan ei luoda jännitettä vaan jännitettä poistetaan rapsuttelemalla ja antamalla sitten ruokapalkka.

Kisavalmiuden opettelu
Koira valmistellaan kisasuoritukseen opettamalla sille tietyt rituaalit, ilmoittautuminen, perusasennossa odottaminen ja kaavio. Kaavion opettaminen etukäteen on tärkeää, koska silloin koira oppii, että myös siitä saa palkkaa, ja vältetään tilanne, jossa koira oppii, että tietystä seuraamiskaaviosta koetilanteessa ei tulekaan palkkaa eikä silloin tarvitse yrittää. Myös perusasennossa odottelun opettaminen on tärkeää, koska tämä laskee virettä.

Aikuisella koiralla harjoitusten tulisi simuloida kisatilannetta.

Muuta huomioitavaa seuraamisen opettamisessa
Koiran ominaisuudet tulee huomioida jo pentuna. Koulutuksen aikana seurataan koiran reaktioita ja koiraa koulutetaan sen ominaisuuksien mukaan. Seuraamisasennon pitää olla sellainen, että se on luonnollinen koiralle. (Kaikille ei siis saa näyttävää seuraamista...)

Koulutuksessa pyritetään peittämään koiran puitteet ja tuomaan sen hyvät ominaisuudet esille. Tee siis kompromisseja joilla saavutetaan mahdollisimman hyvät pisteet kilpailuissa ja pitkä kisaikä. Hyvä suhde on kaikkein tärkeintä! Kaikille koirille ei vaan aina saa hyvää seuraamista eivätkä kaikki pysty ohjaamaan koiraansa maksimivireessä (hallinta).

Ohjaajan tulisi opetella ohjaamaan koiraa mahdollisimman vähillä vartaloavuilla, pitäen kädet rentona edes ranteista. Tällä tehdään vaikutus tuomariin ja tehdään hyvää mielikuva. Ohjaamisen tulisi näyttää vaivattomalta ja helpolta.

Kokonaisuus tulee ottaa huomioon: liikkeiden välit ovat ensiarvoisia ja myös siellä on muistettava pitää eleettömyys (sekä hyvä seuraaminen). Erinomaisilla liikkeiden väleillä tehdään vaikutus tuomariin ja saadaan mahdollisesti muutama tarvittava lisäpiste liikkeistä.

Treenaa oikeasti tärkeitä asioita ja keskity sitten vasta lillukanvarsiin.

Summa Summarum: Mitä seuraamisklinikasta jäi käteen?
Ilahduin kovasti Mian painotuksesta ohjaajan kykyyn lukea koiraansa ja käyttämään omia apujaan (ääntä, vartaloa) tarkoituksenmukaisesti. Nämä seikat ovat erityisesti omassa koulutuksessa erittäin korkeassa siassa ja juurikin ohjaaja minusta tekee 90% onnistuneesta koulutuksesta. Tämä on syy miksi omilla koirillani ei ole juurikaan mitään pitkään jatkuvia ongelmia ja varsinkaan status quota. Ennemminkin reagoin turhankin herkästi ongelmakohtiin.

Paljon sellaista tuli esille, joita voin ottaa mukaan omaan koulutukseenkin. Ei ehkä niinkään seuraamisen opetukseen vaan enemmän kokonaisvaltaiseen koulutukseen. Ensimmäistä kertaa minulle perusteltiin kunnolla miksi liikkeiden välit pitäisi olla kunnossa, joten eiköhän niitä harjoitella kevätkausi. Mia käyttää itse koulutuksessaan paljon fyysisia pakotteita mutta koiralle reilulla tavalla. Mian tavat olivat omasta mielestä täysin sopivia Hillalle ja soveltavin osin myös Tinjalle.

Kaiken kaikkiaan seuraamisklinikalle kannattaa mennä jos siihen tulee tilaisuus. Vaikkakin olen sitä mieltä, että oman koiran kanssa olisi ehkä saanut hivenen enemmän irti. (Hyvä on, Hilla on vaan kuriton! :D) Mia ei kuitenkaan hirveästi avaa käyttämiään termejään tai pakotteiden periaatetta (kysyttäessä näin todennäköisesti tekisi), joten perustiedot kannattaa olla ennestään ja hieman aikaisempaa kokemusta koiran koulutuksesta.

Ja loppuun vielä laatukuvat kisavideolta:

Ei näin...
Vaan näin.

lauantai 22. helmikuuta 2014

Kaksinkerroin LUVAllista


Hillalla oli tänään ensimmäiset viralliset agilitykisat. Hilla ylitti kaikki odotukset nappaamalla heti pari LUVAa! Eipä taideta pitkään ykkösten radoilla viihtyä.

A-rata:

Hyvin meni. Pieni radan unohdus meinasi sattua väliin, mutta onneksi kerkisin vielä korjata ja nollalla maaliin. Etenemä 4,06 m/s. Hilla oli hivenen hitaan oloinen, joten taisi ihmetellä uutta paikkaa. LUVA ja sijoitus 1/20.

B-rata:

Hilla oli aika tuhma tällä radalla ja kuumui liikaa eikä malttanut tehdä keinua loppuun saakka. Uusin keinun eli hyllytin tahallani ja sitten enää putki perään ja sitten radalta pois. Tuskimpa tässä mitään ihmeellistä olisi ollut. Vauhti tuntui ihan hyvältä, mutta ei vielä mene niin kovaa kuin välillä treeneissä.

C-hyppäri:


Nollalla hienosti maaliin saakka etenemällä 4,13 m/s. Hilla alkoi olla jo hivenen väsynyt, mutta nopeutta saadaan kyllä vielä lisää, kunhan itse ohjaan vaan rohkeammin. LUVA ja sijoitus 2/19.

Seuraamisklinikan kooste on tulossa, kunhan vain kerkiän kirjoittamaan sen loppuun. Koirat jäävät nyt parin viikon treenitauolle, kun lähden taas lehmiä ja possusia rapsuttelemaan.

Toko
Maanantaina käytiin ryhmätreeneissä. Ei tehty juurikaan mitään ihmeellistä. Kokeilin Hillalle seminaarissa opittuja juttuja (eli pelleiltiin). Vähän tarvitsee paljon mietintää ja sisäistämistä. Järkevinä asioina treenailtiin zetaa käytännössä kokonaisena liikkeenä. Hilla osasi heti istumisen… Huomautin nuuskimisesta ja kehuin liikkeille lähdöistä. Palkkausta vielä pitää miettiä, koska Hillalla on huono asenne zetaan! Tunnaria harjoiteltiin ympyrällä. Laitoin eka nameja joka väliin pariin yritykseen ja sitten kerran ilman. Namit rauhoittivat hyvin etsintää (mutta myös palautusta à huono). Ilman nameja malttoi haistella rauhallisesti kaikki kapulat läpi järjestyksessä ja nostaa heti oikean sen osuessa kohdalle.

Tinjalle luoksetulon stoppeja. Tai piti treenailla välillä sitä loppupätkää, mutta tuhma-Tinja juoksikin taas läpi! Ilme sentään vähän värähti tällä kertaa. Lisäksi treenailtiin vielä kapulan pitoa seuruuttamalla ja lähettämällä kiertämään merkkiä, mutta liikkeessä Tinja ei pyöritellytkään kapulaa. Palautuksessa kyllä.

Tiistaina tehtiin kotipihatreenit. Hilla hinkkasi vain zetaa. Tällä kertaa pyrittiin paneutumaan Hillan huonoon asenteeseen zetassa. Hilla aloittaa hyvin, mutta huonontaa ensimmäisen jäävän jälkeen. Kokeiltiin tehdä yllättäviä zetoja: tehtiin jääviä satunnaisiin paikkoihin, tehtiinkin yllättäen juoksuseuraamista ja palkkasin Hillaa yllättävissä paikoissa. Tinjalle kokeilin tehdä häiriötreeniä niin, että heilutin Hillan patukkaa toisessa kädessäni ja Tinjan olisi pitänyt pitää katsekontaktia. Tämä oli vielä liian vaikeaa Tinjalle, joten pitää keksiä jonkinlaisia toisia häiriötreenejä ensi alkuun.

Keskiviikkona taas ryhmätreeneissä. Treenit olivat ihan uudella paikalla, jossa ei olla oltu aikaisemmin. Hillan nenä selvästi yrittää välillä maahan vaikka tämä ei varsinaisesti haittaakaan työskentelyä. Jatkettiin samoilla teemoilla eli Hillalle hinkutettiin zetaan parempaa ilmettä. Pientä edistymistä, mutta en ole vieläkään täysin tyytyväinen. Hillalle liikkuroitiin myös tunnari, joka aseteltu ympyrän malliin: nosti oman, tiputti ja etsi uudelleen omansa. Palautuksessa epävarma. Eli tunnari on rikki. Vähän hinkkailtiin myös seuraamista. Hilla yrittää taas luistaa takapään käytöstä täyskäännöksissä, joten se on meidän seuraava hinkkailuprosessi.  Tinjakin teki zetaa. Tinjalle pitää olla istumisessa käsimerkki ja jouduttiin tekemään seisomisen kanssa töitä, jotta Tinja ei liikkunut kun meninkin ohi ”väärältä” puolelta. Tinjalle myös muutama huonohko luoksetulon stoppi. Molemmat koirat tekivät paikallaan olot ryhmässä. Hilla oli hieman haistellut alkuun mutta muuten molemmat olivat kiltisti.

Torstaina jälleen kerran ryhmätreeneissä. Hilla sai tehdä paikallaan olot ja tarkkailin piilosta yrittääkö nuuhkia. En saanut huomautettua asiasta kuin kerran, joten vielä joudutaan jatkossakin puuttumaan tähän. Hilla teki myös yhden ruudun, joka oli niin hyvä, että jätettiin se siihen. Ohjatussa oikea nousi hyvin, vasen heti perään oli vaikeampi kun Hilla yritti taas pyörähtää väärään suuntaan. Hinkkailtiin sitten hetki oikein päin pyörähtämistä. Vähän paranneltiin myös seuraamisen täysäkkäännöstä ja tunnari kertaalleen liikkuroituna. Oli nyt aika hyvä, hieman palautuksessa oli epävarma. Tinja teki myös hieman ruutua ja ohjattua. Ohjattu oli yllättävän hyvä, mutta ruudussa Tinja ei taas meinannut irrota sitten millään.

sunnuntai 16. helmikuuta 2014

Kaksin kerroin hyvää fiilistä


Laitan koostetta Mia Skogsterin seuraamisklinikasta koostetta myöhemmin, kun olen käynyt läpi muistiinpanoni.

Tänään oli molempien koirien tokokoe Varkaudessa. Tinjalle tulokseksi AVO 135,5 pisteellä ja sijoitus 5/12. Tinjan kanssa saavutettiin se mitä tavoiteltiin eli Tinja oli vähän turhankin oma itsensä. :D Hillalle tulokseksi EVL2 234 pisteellä ja sijoitus 5/11.  Hillalle ykköstulos jäi yhden nollan päähän mutta mitä väliä kun Hilla suoritti muuten todella hienosti.

Tinjan AVO
Paikkamakuu: 10
Pieni äänähdys kun käskin maahan ja meni hieman hitaasti, kun ei täysin keskittynyt. Oli kuitenkin todella hyvin loppuun saakka, vaikka sydämeni jätti muutaman lyönnin väliin, kun kuulin piiloon, että yksi koira karkasi rivistä ja sen ja viereisen koiran kanssa syntyi kahakka. Olin siinä vaiheessa varma, että nyt se lähtee. Oli kuitenkin hieman paineistunut, kun väisti voimakkaasti, kun tulin takaisin sivulle. Urhea Tinja!


Seuraaminen: 5
Tinja ei malttanut kyllä yhtään seurata ja selaisi sinne tänne ihmettelemässä häiriöitä. Yksi kiva täyskäännös tuli.


Liikkeestä maahanmeno: 8
Seuraaminen tässä ok. Vähän hitaasti lähti liikkeelle. Maahanmeno hienolla pompulla, mutta vinoon.


Luoksetulo: 0
Tinja lähti kovaa mutta teki stopin! Eikä edes valunut ihan hirveästi. Minä ja Tinja järkytyimme molemmat tästä kovasti. :D Olisin itse saanut ajoittaa pysäytyskäskyn hieman myöhempään. Toisella kutsulla Tinja sai hepulin ja olisi lähtenyt juoksemaan rinkiä mutta malttoikin juuri ja juuri mielensä. Toisella kutsulla vasta perussentoon.


Liikkeestä seisominen: 7,5
Edisti seuraamisessa, vähän meni lopussa keskittymiskyky ja otti pari askelta käskyn jälkeen seisahtumisessa.


Nouto: 8,5
Ei muuta vikaan, mutta palautti kiemurrellen ja ympärilleen katsellen sekä pyöritteli luovutuksessa kapulaa suussaan.


Kaukot: 9
Oikein kivat. Hitaahkot maahanmenot. Vilkuili taakseen. Tuomarin mielestä oli vino eturungostaan.
Hyppy: 7
Muuten hyvä, mutta annoin istumiskäskyn liian myöhään ja Tinja jäi ensin seisomaan ja vasta tuplakäskyllä istui hitaasti.


Koknaisvaikutus: 6,5
Tinja menetti paljon pisteitä, kun se sanoi ison hau haun joka liikkeen välissä. :D Tinja oli kuitenkin todella iloinen oma itsensä. Keskittymistä olisi kaivattu vain hieman enemmän. Nyt ADHD-sheltillä oli monta asiaa mielessä. Itse olen kuitenkin todella tyytyväinen ja nyt Tinja saa kisata tänä kautena enemmänkin, jos pää vain pysyy samalla lailla kasassa. Tämä on oikea työvoitto meille. :) Seuraavassa kokeessa yritetään luottaa vielä enemmän Tinjaan, jotta en tuijottelisi sitä liikaa suoritusten aikana.

EVL:n liikkeet tehtiin nurinkurisessa järjestyksessä ja kahdessa erässä. Paikallaan oloilla kuitenkin aloitettiin.

Hillan EVL
Paikkamakuu: 8
Oli kuulemma haistellut paljonkin ja samalla kääntynyt hieman, mutta oli ollut muuten kiltisti.Paikallaan istuminen 9,5
Oli hieman haistellut, mutta muuten kiltisti.


Kaukot: 6
Järjestys i-s-m-s-i-m. Tein ison virheen kehään tulossa ja Hilla pääsi mielistelemään tuomaria ja liikkuria sillä aikaa kun oli säätöä kapuloista ynnä muusta kehään tulossa. Kostautui heti ja Hilla asettui kaukojen maahan-käskyssä vinoon kohti liikkuria. Tuplakäsky ensimmäiseen istumiseen, toinen tuplakäsky ensimmäiseen seisomiseen (ensimmäinen hyvin vajaa). Sitten petrasi ja teki loput vaihdot erittäin nätisti. Ei liikkunut kuin pari senttiä paikaltaan.


Tunnari: 0
Ympyrä taitaa olla tunnarissa Hillalla nyt täysin rikki. Hienosti lähti hakemaan, etsi hitaanlaisesti, kerkisi nostaa hivenen väärää ja sitten haki oikean. Palautuksessa ei mitään vikaa. 
Hyppynouto: 9,5
Heitin pitkälle lähelle seinään ja Hilla jäi sekunniksi ihmettelemään palautuksessa että minne kapula pitäisi tuoda. Pientä kalinaa, mutta muuten hyvä.
Ohjattu: 8
Vasen. Merkki hyvä mutta Hillan onnistui pahimman kerran säikäyttämään minut ja lähti ennakoimaan oikean kapulan noutoa ja käännähti ennen käskyä reilusti oikeaan kapulaan päin. Olin varma, että ei takuulla enää lähde vasemmalle kapulalle, mutta käskystä menikin hienosti keskikapulan ohi vasemmalle! Palautus hieno, hieman pureskeli kapulaa.


Ruutu: 9,5
Merkki hieno. Hieman nytkähti merkillä ruutuun päin ennen käskyä. Ruutuun kovaa ja liukastui stopissa, mutta jäi ruudun sisälle! Seuraamiseen tulo muuten hyvä, mutta oli kuulemma kerinnyt nuuhkaista matkan varrella tötsää. 
Luoksetulo: 9
Hieman seisominen valui, kun en antanut tarpeeksi terävää pysäytyskäskyä. Maahanmeno hyvä. Hidasteli hieman viimeisellä pätkällä liukkaan pohjan takia?
Zeta: 6
Järjestys i-m-s. Todella ruma kokonaisuus. Seisoi istumisen. Seuraaminen hapuilevaa, ei lähtenyt tarpeeksi terävästi jäävien jälkeen seuraamaan. Maahanmenossa nuuhki maata. Seisominen vino.
Seuraaminen: 7
Hilla aloitti pelleilyseuraamisesta ja juoksuosuus oli taas aika hyppy-pomppu-hyppyä. Tuomari ei oikein tykännyt, kun Hilla kerkisi näykätä minua jalasta. Mutta Hilla petrasi todella paljon loppuun, löydettiin hyvä rytmi ja Hilla teki lopussa oikein siistiä, rentoa seuraamista, jossa ei ollut paljoa moitittavaa.


Kokonaisvaikutus: Tämä oli ehdottomasti yksi parhaista Hillan kanssa käydyistä kokeista. Vire pysyi koko tekemisen ajan hyvänä ja liikkeiden välit olivat erinomaiset. Pystyin seuruuttamaan Hillaa hyvällä kontaktilla tekemispaikasta toiselle. Myös paikallaan oloihin! Ei suurempia tappeluita ja enemmän vaan teknisen osaamisen puutetta tällä kertaa. Tuomarin mielestä Hillalla oli nyt haisteluongelma, mutta en itse kokenut sitä niin suureksi ongelmaksi. Ei ole sellainen mitä Hilla tekee tavallisesti ja pohja vissiin oli muutenkin jotenkin todella kiinnostava kun suurin osa muistakin EVL-koirakoista reagoi pohjaan.

Agility
Keskiviikkona oli agilitytreenit. Viikon päästä onkin viralliset kisat.

Keppejä tehtiin erikseen ja radan osana. Yksittäisenä Hilla jätti helposti viimeiset pari väliä pujottelematta. Radan osana taas malttoi pujotella nätisti ja jopa haukahteli, kun ei raukka omasta mielestään päässyt tarpeeksi kovaa. Pussin ja keinun kanssa ei mitään ongelmaa. Välistävedotkin toimi, kun ohjasi tarpeeksi selkeästi ja keskittyen.

Varsinaisena ratana tehtiin seuraavaa teemana ansaesteet:Ansaesteet eivät tuottaneetkaan Hillalle mitään ongelmaa kun vaan muistin itse ohjata. Unohdin itse koko ajan radan, joka haittasi paljon menoa, kun jouduin vähän väliä miettimään mikä olikaan seuraava este. Hilla väsyi todella paljon näissä treeneissä, joten pitäisi ruveta taas kuntoa kohottelemaan, kunhan tulee taas aikaa enemmän.

Tinja harjoitteli keppejä 2x2 menetelmällä ja oli oikein fiksu tänään ja saatiin melkein 2 välikköä peräkkäin. Lisäksi Tinja keikkuili välillä keinun päällä oma-alotteisesti namien toivossa. Keinu kuitenkin edelleen hieman jänskättää, mutta silti sinne piti välillä karata. Pussissa ei ollut Tinjallekaan mitään ongelmaa.

Toko
Tiistaina treenattiin pk-kentällä ja torstaina oli ryhmätreenit. Molempina päivinä tehtiin molemmille koirille hypyt ja niissä ei ollut sen isompia ongelmia. Torstaina Hillalle liikkuroitiin tunnari ja seuraaminen. Tunnarissa hieno haku ja palautus, mutta nosti yllättäen väärän. En kuitenkaan aio nyt tästä ottaa stressiä. Todennäköisesti ollaan vaan harjoiteltu liian vähän ympyrää ja Hillalla ei ole siihen selkeää etsintätekniikkaa kuten riville. Seuraaminen oli oikein kiva: ainoastaan muutaman kerran vilkuili liikkuria rapsutusten toivossa ja jätätti pahasti sivuaskelissa vasemmalle. Muuten oikein siistiä työtä.

Tinja puolestaan oli liian innoissaan kun sai tehdä. Se juoksi tyynesti läpi ilmekään värähtämättä luoksetulon stopeista. Sitten se edisti jäävien seuraamisessa niin paljon, että hyvä kun ei vain juossut edelläni. Ilmekin oli sen näköinen, että minä hidastelen liikaa Tinjan mielestä. :D

maanantai 10. helmikuuta 2014

Haukkuva kenguru

Tänään kävin taas kouluttamassa tokoa ja omat koirat mukana. Treenasin omat koirat ennen ja jälkeen koulutuksen. Tinjalle taas hienosäätöjä koetta varten. Paljon ei Tinjan kanssa tarvitsekaan enää tehdä. Saatiin levottomuus aisoihin maahanmenoissa. Hieman satunnaisesti vielä liikuttelee tassujaan, mutta vielä on muutama päivä aikaa kitkeä tämä pois. Seisomista pitää vielä saada hieman terävämmäksi. Luoksetulon stopit toimii aika hyvin aikaisempaan nähden. Täydellisethän ne eivät ole ja tuskin Tinjalle saadaankaan täydelliseksi. Tinja puhkui normaaliin tapaan intoa ja oli vähän turhankin paljon hyppy-pomppu-kengurointia. Toivottavasti saan saman asenteen esiin myös kokeessa. Vähemmän haukkumista voisi olla silti aika kiva juttu. Vähän turhan lepsu olen taas ollut tämän asian kanssa ja Tinja käyttää taas tilaisuutta hyväkseen.

Hilla oli ihan kateudesta vihreä kun muut sai tehdä ja hän ei. Vahvisteltiin taas perusasentoa. Seuraaminen alkaa ollakin aika mallikelpoista. Hieman tahtovat täyskäännökset olla huonoja häiriössä. Jäävissä ei tahdo millään löytyä istumista. Vahvisteltiin sitä vaihteeksi silläkin riskillä, että saattaa käydä niin, että sitten ei jäävistä löydy mitään muuta kuin istumista. Kumma tämäkin hajoaminen, kun Hillalla on ollut todella varmat jäävät. Nytkin erottaa hyvin käskyt toisistaan jos ei tee käyntiseuraamisen yhteydessä. Ruudussa jouduin laittamaan ensin lelun ruutuun, koska ruutu oli parin lämpötolpan takana ja Hilla lähti kiertämään näitä ja yritti mennä ruutuun takakautta. Hilla oli hauska ja yritti varastaa pelkästä käsimerkistä ruutuun, mutta muistikin itse, että näin ei saisi tehdä ja pysähtyi kesken matkan. :D Paikka ruudussa oli taas hyvä. Ei saatu tässä esille virheitä. Kaukoja hieman jumppailtiin, tänään ei esiintynyt vajaita asentoja, mutta tehtiin ihan lähietäisyydeltä. 

sunnuntai 9. helmikuuta 2014

Kisoja tulossa

Facebookista löydettyjä viisauksia:

“Remember how far you’ve come, not just how far you have to go. You are not where you want to be, but neither are you where you used to be.”  
– Rick Warren

Näillä sanoilla mennään viikon päästä tokokokeeseen. Kisakirjekin tuli ja tuli tunne, että en ole taaskaan miettinyt tätä hommaa ihan loppuun asti. :D Tinjan avo alkaa aamulla klo 9 ja Hillan EVL vasta klo 13. Mulla on jo tunne, että Hilla ei tule jaksamaan päivää loppuun saakka varsinkaan jos yksilöliikkeet on kahdessa erässä. Tinja hyytyy 90%:n varmuudella, mutta onpahan aikaa tästäkin toipua. Nyt pidetään sormet ristissä että ei ole pakkasta tuona päivänä, koska muuten tulee kylmä odotella autossa.

Hilla on ilmoitettu ensimmäisiin agilitykisoihin. :) Hilla aloittelee kevyesti kolmella startilla. Nämäkin on jo parin viikon päästä.


Agility
Hilla vain hämmästyttää yhä uudelleen ja uudelleen. Tänään harjoiteltiin putki-puomierottelua. Putken päät olivat ihan kiinni puomissa niin, että eipä jäänyt paljoakaan tilaa puomille kiipeämiselle. Muutamalla hyvällä vinkillä kouluttajalta (putkelle käännetään, kontaktille suoristetaan) Hillahan meni erottelua omaksi hämmästyksekseni kuin vettä vaan! Jopa takaaleikkauksilla. Hillan ohjaaminen on kyllä välillä hävettävän helppoa. Ei tarvitse kuin itse keskittyä ohjaamaan oikein (tai vähän edes sinne päin), niin Hilla hoitaa loput.

Seuraavaa rataa mentiin itsenäisesti:

Ei tässä kummallisuuksia. Paitsi, että unohdin välillä radan ja mentiin sitten esteitä satunnaisessa järjestyksessä. Muuten taidettiinkin tehdä lähinnä puhdasta rataa. Minä kyllä ohjasin välillä törkeän huonosti, mutta Hilla paikkaili. Mm. käänsin Hillan takaaleikkauksella… Treenautin Hillaa taas liian paljon ja väsyneenä se alkoi tekemään virheitä keppien sisääntuloihin. Muuten kepit sujuikin ihan mukavasti. Hilla teki jopa hienosti yhden todella vaikean lähestymisen kepeille pussista. Keinukin on todella hyvällä mallilla.

Tinja treenaili taas keinua ja on siitä tulossa aika pitkä projekti ennen kuin saadaan kisakeinu valmiiksi. Tinjaa jänskättää vielä hieman keinun liike, mutta onneksi on niin ahne, että nakeilla saadaan Tinja menemään keinu. Naksuttelin myös 2x2 keppejä ja nyt sujui edelliskertaan huomattavasti paremmin. Ei siis huudettu mulle vain täyttä kurkkua. Lisäksi se karkasi kerran kepeille palkan toivossa, joten jotain se oppi. :D Tinja sai tehdä myös helppoa ympyrärataa, jossa vaan haettiin vauhtia ja estehakuisuutta. Tämä oli Tinjan mielestä tosi hauskaa.


Toko
Hilla on ollut pari päivää todella vaisu ja huonon tuntuinen treeneissä. Onneksi tänään Hilla tuntui jo paremmalta. Mikä lie sitäkin taas hiertänyt.

Lauantaina kisatreenit. Liikkeet arvotussa järjestyksessä molemmille. Hilla teki kahdessa erässä. Yksilöliikkeiden lopuksi lyhyt paikkamakuu. Hilla nousi perusasentoon tuplakäskyllä (paineistui minusta). Muuten molemmat hyvin.

Hillan EVL
Kaukot: Järjestys s-i-s-m-i-m. Ei liikkunut, mutta teki paljon vajaita vaihtoja sekä tuplakäsky ensimmäiseen istumiseen. Vaihtoi hitaasti. 6
Seuraaminen: Ei mitään erikoista. Pari pientä piippausta. Hitaat perusasennot. Hunohkot täyskäännökset. Kyttäsi välillä. Vino sivuaskeleissa. Ei oikein keskittynyt. Teki kuitenkin kaiken. 8
Zeta: s-i-m. Seisoi istumisen ja vielä erittäin vinossa. Muut jäävät hyviä. Seuraaminen ihan ok. 6
Ruutu: Hyvä merkki. Vauhdilla ruutuun, mutta meni taas takajaloillaan yli. En ole varma tekikö tämän tarkoituksella vai liukkaan pohjan vuoksi. Hieno seuraamiseen tulo. 6

Tasamaanouto (metsku): Erinomainen. 10
Luoksetulo: Muuten hyvä, mutta hidasti hetkellisesti seisomisen ja maahanmenon välisellä pätkällä. 9
Tunnari: Ei havainnut ihan heti kapuloita. Etsi hitaasti. Maisteli hieman väärää (vieressä) ennen kuin nosti oikean. Eipä ole tehnyt pitkiin aikoihin moista. Yritti tulla vielä vinoon perusasentoon. 0
Ohjattu: Vasen. Erinomainen. 10
Yleisvaikutelma: Oli aika poissaoleva jo virittelyssä. Ei tuntunut tänään hyvältä, mutta ei ollut suurempia tappeluitakaan. Minulle isoja moitteita taas Hillallle suuttumisesta!

Tinjan AVO
Nouto: Ohjatun noudon kapulalla. Erinomainen. 10
Seuraaminen: Teki hyvällä asenteella, mutta oli kovin kiinnostunut jalastani. Pientä seilausta.
Kaukot: Erinomaiset  muuten, muuta liikahti hieman, kun tulin takaisin sivulle. 9
Luoksetulo: Vauhdilla. Annoin pysähdykseen väärän käskyn vahingossa, mutta selvitti hienosti itse. Valui vain noin puoli mittaa. Perusasentoon siirtyessään hyppäsi vasten.
Liikkeestä seisominen: Otti pari askelta käskyn jälkeen. Muuten erinomainen. 9
Liikkeestä maahan: Erinomainen. 10
Yleisvaikutelma: Tinja työskenteli oikein hyvällä vireellä ja innokkaasti. Palkkaantui taas hyvin pelkistä kehuista. 10


Tokoa ollaan muuten treenailtu ahkerasti. Torstaina alkoi taas ryhmätokotreenit. Myös tiistaina, perjantaina ja sunnuntaina treenailtiin tokoa.

Hillan osalta tämän viikon treenit ovat painottuneet zetaan, ohjattuun ja kaukoihin. Lisäksi parina päivänä ollaan tehty enemmän koemaista treeniä. Ohjattu alkaa taas sujua siinä ei olekaan esiintynyt koko viikkona virheitä. Kaukoissa ollaan yritetty päästä eroon vajaista asennoista. S-i vaihto on taas vaikea. Torstaina Hilla teki oikein hienot vaihdot, mutta sen jälkeen ollaan palattu taas vajaisiin vaihtoihin. Zetassa istuminen on tuottanut hieman vaikeuksia. Välillä kaikki jäävät löytyy, välillä taas tahtoisi seisoa istumisen. Ruutu on ollut hyvä treeneissä ja seuraamisessakaan ei ole ollut mitään suurempaa.

Tämän päiväisiin Hillan treeneihin kuului kaukot, joissa etsitään vielä ensi viikolla nopeampia ja puhtaampia vaihtoja. Tämän lisäksi zetassa yritetään pitää yllä kaikki jäävät. Hillalla ei selvästi ole ongelmia erottelussa vaan vaikeus liittyy koko zetaan liikkeenä. Seuraamisessa vahvistellaan perusasentoa, mutta sen kummemmin ei enää seuraamista treenailla.

Tinja on tällä viikolla keskittynyt enemmän ylempien luokkien liikkeisiin. Tiistaina palauteltiin mieleen ohjattua ja tehtiin merkkiä erikseen. Merkin treenaaminen aiheutti hetkeksi sen, että Tinja sotki ruutua merkkiin, mutta tästä päästiin yli. Tunnariakin ollaan tehty paljon. Torstaina Tinja teki lyhyen paikkamakuun häiriössä yksikseen. Ei mitään ongelmaa tässä. Lisäksi seuraaminen liikkuroituna, jossa liikkuri kulki ihan meidän perässämme. Ei tässäkään ollut yllättäen ongelmaa, mutta palkkailin kyllä seuraamisen välissä. Lisäksi kokeiltiin tehdä tunnaria laittamalla nameja kapuloiden väliin. Tämä treenimuoto ei sopinut lainkaan Tinjalle vaan siltä meni ihan pasmat sekaisin ja unohti koko kapulan etsimisen. Minun piti vielä kokeilla toisenkin kerran, kun Tinja näytti niin suloiselta etsiessään nameja. :D Ehkä sen verran tämä treeni auttoi, että Tinja ei ole maistellut nyt vääriä kapuloita vaikka edelleen heitteleekin kapuloita lahjakkaasti ympärilleen.

Tänään tehtiin Tinjan kanssa pientä hienosäätöä koetta ajatellen. Vahvistettiin rauhallista makuuta sekä liikkeessä maahanmenossa että kaukoissa. Tinjalla on taas tullut esiin paha tapa muuttua levottomaksi ja liikutella tassujaan aina kun tulen sivulle. Lisäksi yritettiin saada seisomista terävemmäksi. Tuttuun tapaan myös luoksetulon stoppia yritettiin saada nopeammaksi.

maanantai 3. helmikuuta 2014

Äänetön ninjakoira

Tämän postauksen otsikon olisin halunnut laittaa jo viime postaukseen, mutta en pystynyt. Laitetaan sitten tähän. Talosta löytyy vain yksi ninjakoira, mutta se ei ole aina kovin äänetön. :)

Ninjakoira koko söpöydessään.
Viikonloppuna lenkillä tulikin jotain poikkeuksellista vastaan. Nähtiin nimittäin pari metsäkaurista ihan lähietäisyydeltä. Hilla syttyi kauriin jäljille; jäljesti niitä innoissaan metsässä. Minulla on kuitenkin tunne, että Hilla eteni niitä väärään suuntaan, mutta ei kerrota kenellekään. Kyllä siitä vielä jälkikoira saadaan. Kumpikaan ei toisin vaivautunut lähtemään kauriiden perään vaikka olivat irti.

Siellä se kauris on.
 


Lauantaina taas kisatreenit. Oltaisiin menty heti aamusta tekemään, mutta todettiin, että lunta oli satanut yön aikana kaikkialle ja kaikki kentät olivat lumen alla. Illalla löydettiin pieni aurattu alue, toisin tolppien ja muiden hökötysten ympäriltä. Ei todellakaan mikään kisakokoinen alue, mutta sain miniatyyrikisakentän sopimaan.

Aloitettiin 2 min pituisella paikallaan istumisella. Minuutin pituinen paikkamakuu kaikkien liikkeiden päätteeksi. Kummallakaan koiralla ei ollut mitään vaikeuksia paikallaanoloissa. Liikkeet normijärjestyksessä ja Hillalle kahdessa erässä. Hyppyjä ei tehty.

Hillan EVL
Seuraaminen: Virittelin Hillan liian korkeaan vireeseen ja Hilla naukui lähes koko seuraamisen ajan. Muuten ei mitään suurempaa. Aika hyvää seuraamista. Ei ollut vino. Täyskäännökset huonohkoja. Ei keskittynyt tarpeeksi hyvin hitaassa kävelyssä. Lievästi vino peruutuksessa. Teki kuitenkin kaikki perusasennot ja asenne oli erinomainen. Ääntelyn takia vain 6
Zeta: Järjestys i-s-m. Kaikki jäävät oikein! Seuraaminen perushyvää, ei äännellyt. Hieman vino maahanmeno (kävelinkö itse vinoon?). Muuten jäävätkin suoria. 9
Luoksetulo: Erinomainen. 10
Ruutu: Merkki ok. Hienosti ruutuun ja pysyi ruudun sisällä. Seuraamiseen tulo hieman levoton, muuten erinomainen.
Ohjattu: Merkki ok. Hieman epäröi merkiltä kapulalle kääntymisessä. Muuten erinomainen liike.
Tasamaanouto: Hyökkäsi kapulan päälle. Nosti huolimattomasti ja tiputti kapulan, mutta nosti oma-alotteisesti uudestaan. 7
Tunnari: Ympyrä. Etsi hivenen hitaasti. Palautti ripeässä ravissa. Muuten palautus hyvä.
Kaukot: i-s-i-m-s-m. Ei liikkunut milliäkään mihinkään suuntaan! Ensimmäinen seisominen hivenen hidas ja asennoltaan hieman vajaa. 9
Yleisvaikutelma: Teki reippaasti töitä. Oli niin vakavalla tuulella, että ei tykännyt, kun kehuin sitä. Hillan mielestä työskenteleviä bortsuja ei saa häiritä. Liikkeiden väleissä ei ongelmia.


Tinjan AVO
Seuraaminen: Tuhma Tinja ei keskittynyt ja seilasi. 7
Liikkeestä maahan: Erinomainen. 10
Luoksetulo: Valui taas reilun oman mittansa verran stopissa. Muuten erinomainen liike. 8
Liikkeestä seisominen: Muuten erinomainen, mutta liikahti hieman, kun menin taakse. 9
Nouto: Ohjatun noudon kapulalla. Erinomainen. 10
Kaukot: Tuplakäsky ekaan istumiseen syystä X. Muuten erinomainen. 8
Yleisvaikutelma: Tinja teki taas hienosti töitä, vaikka yrittikin välillä karata tarkistamaan treenikassin sisällön. Palkkaantui hyvin kehuista. 10


Tänään koirilla oli lepopäivä, mutta minulla ei. Kävin kouluttamassa muille tokoa ja siellä oli minityyri-Tinja! Puolet pienempi ihan Tinjan näköinen sheltti, jolla oli ihan samanlaiset kengurun elkeet ja korkea haukkuääni kuin Tinjallakin. Minäkin tahdon sellaisen!

Perjantaina ja sunnuntaina kuitenkin treenailtiin tokoa ihan normaalisti. Sunnuntaina varakenttä oli täysin aurattu, joten päästiin treenailemaan kunnolla. Olisi ollut fiksumpaa tehdä tällöin kisatreenit, mutta en osannut etukäteen sanoa aikovatko aurata kentän viikonlopun aikana vaiko ei.

Hilla suunnittelee selvästi jotain todella ilkeää. Ja se aikoo toteuttaa sen kokeessa. Muuta selitystä ei voi olla sille, että se on jo pari viikkoa tehnyt kelvollista seuraamista. Toisin ei oikeastaan olla seuraamista tehty muulloin kuin kisatreeneissä. Eilen kuitenkin hetsasin kuitenkin Hillan korkeaan vireeseen samalla lailla kuin kisatreeneissä, mutta en saanutkaan sitä vinkumaan ja täyskäännöstenkin tekeminen maistui taas. On tämä pahaenteistä…

Perjantaina oli suuria vaikeuksia ohjatun kanssa. En päässyt palkkaamaan kuin kerran Hillan ohjatussa. Mutta tiukkana pitää pysyä ja liike aloitetaan aina täysin alusta jos tekee väärin. Eikä myöskään korjatuista yrityksistä saa muuta kuin hieman sanallisia kehuja. Muuten sinkoilisi vaan kuurona ympäriinsä. Tajusin kuitenkin ottaa eilen keskikapulan pois, jotta ei pääse enää kääntyilemään sinne. (Hilla siis kääntyy eka oikeaan suuntaan ja sitten kaartaakin kesken matkan keskikapulalle.)

Tunnarin palautusta korjailtiin eilen, koska en oikein tykännyt hyvää ravilla palautuksella. Kerta riitti Hillalle, kun lähdinkin karkuun. Ei sen jälkeen enää hidastellut. Muutenkin korjaus vaikutti todella positiivisesti koko tunnariin ja etsimisestä tuli tosi nopea. Kerran Hilla oli puhtaasti huolimaton ja nosti väärän kapulan. Todella harvinainen virhe Hillalta Hillalle saadaan tosi hieno tunnari aikaiseksi, kunhan hienosäätö saadaan valmiiksi. Sekalaisessa joukoissa kaukot toimii hyvin. Zetassa on taas kaikki jäävät.

Ninja-Tinjan kanssa on vähän tylsä treenailla avon juttuja, kun se osaa ne etu- ja takaperin. Pitäisi vähän haastaa Tinjaa tekemällä jotain kuuntelu- ja häiriötreeniä, mutta kun ei jaksa miettiä mitään syvällisiä treenisuunnitelmia. Muutaman tunnin yöunet ottavat veronsa. Ainoastaan luoksetulon stoppi on ikuinen ongelman lähde; Tinja taas on aloittanut kaahottamisen. Tunnariakin tehtiin Tinjan kanssa pitkästä aikaa ja hieman oli hakusessa, mutta muistui kuitenkin mieleen.